Povinnosti právnických a fyzických osôb do 31.júla 2011Lorem ipsum dolor sit amet 12. 7. 2011 07:45

Mestský úrad Prievidza, oddelenie daní a poplatkov upozorňuje obyvateľov na povinnosti splátok do 31. júla 2011. Do toho dátumu je potrebné uhradiť II. splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zaplatiť II.

splátku dane za psa a II. splátku dane za nevýherné hracie prístroje.

Info servis

banner_contact_us_228

banner_police_189


Občianska anketa

Anketa

Ako by sa mala volať nová fontána na Námestí slobody?

  •  37%
  •  46%
  •  16%
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

336 účastníkov
Archív ankiet

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri