Povinnosť registrácie chovu ošípanýchLorem ipsum dolor sit amet 14. 10. 2020 14:26

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020. Všetky informácie nájdete na www.pssr.sk.

Prílohy:
Povinnosť registrácie chovu ošípaných - oznam
Minimálne požiadavky biologickej bezpečenosti - nekomerčné chovy
Africký mor ošípaných - infoleták
Tlačivo na registráciu chovu
Tlačivo na predaj ošípanej na domácu spotrebu
Tlačivo na registráciu chovu 1 ošípanej na domácu spotrebu

Obrázok: Pixabay.com by 250432


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri