Povinnosť čipovania spoločenských zvieratLorem ipsum dolor sit amet 30. 5. 2013 09:57

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza upozorňuje chovateľov spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky), že podľa § 19 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, musia byť spoločenské zvieratá označené schváleným transpondérom (mikročipom), ktoré môže vykonať iba veterinárny lekár. Toto označanie mikročipom musí byť vykonané u všetkých psov, mačiek a fretiek do 30.septembra 2013.

Zároveň Regionálna veterinárna a potravinová správa upozorňuje chovateľov psov a mačiek starších ako 3 mesiace na povinnosť vakcinovať tieto zvieratá proti besnote.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť  bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. Za nesplnenie týchto povinností hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 000 €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri