Používanie pyrotechniky sa v Prievidzi mení20. 5. 2019 10:36

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi výrazne obmedzili používanie zábavnej pyrotechniky.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta (ďalej len VZN) upravuje podmienky používania pyrotechnických výrobkov v Prievidzi. VZN rozlišuje pyrotechnické výrobky vo viacerých kategóriách. 

Podľa novej úpravy sa zakazuje používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta Prievidza počas celého roka vo vymedzenom čase a to od 1. januára od 02.00 h až do 31. decembra do 23.00 h. Obyvatelia môžu používať zábavnú pyrotechniku výlučne počas silvestrovských osláv vo vymedzenom čase medzi 23. decembrom a 1. januárom.

Absolútny zákaz používania pyrotechniky sa vzťahuje na zábavnú pyrotechniku a to aj   v čase silvestrovských osláv, t.j. dňa 31. decembra od 23.00 h do 1. januára do 02.00 h v nasledovných lokalitách:

- Námestie slobody,
- Pribinovo námestie,
- pred budovou Piaristického kostola Najsvätejšej trojice a Nanebovzatia Panny Márie,
- pred budovou Rímskokatolíckeho kostola sv. Bartolomeja,
- mestský cintorín mesta Prievidza,
- Ulica Jána Okáľa,
- v okolí do 50 metrov od budovy Zariadenia pre seniorov Ulica M. Rázusa 17,
- Autobusová a železničná stanica Ulica Terézie Vansovej.


Nová úprava má chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí a zvierat v meste, ako aj zabezpečiť vyššiu ochranu verejného poriadku. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri