Poučenie k vykonanej deratizácii15. 10. 2019 08:36

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 15. októbra 2019 až 1.novembra, bude realizovaná deratizácia kanalizácií v meste Prievidza v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

UPOZORNENIE:
Nebezpečenstvo otravy psov a mačiek. Nechytať a nedotýkať sa náhodne nájdených nástrah alebo uhynutých škodcov. V prípade takéhoto nálezu ihneď kontaktujte zodpovednú spoločnosť na uvedenom telefónnom čísle.
V prípade potreby konzultujte s toxikologickým informačným centrom: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. č. 02 547 74 166.

KONTAKT:    +421 917 258 964, ddd@uos.sk
ÚČINNÁ LÁTKA:
Brodifakum / bromadiolón 50mg/kg
Bromadiolón + difenakum 25mg/kg + 25mg/kg

ŠPECIFICKÝ PROTIJED: vitamín K1

Karta bezpečnostných údajov:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri