Postrek v blízkosti mestských komunikácií a chodníkov14. 6. 2017 15:48

Mestská  spoločnosť TSMPD v týchto dňoch aplikuje v blízkosti komunikácií a chodníkov postrek voči prerasteným trávam a burinám.

„Vzhľadom k tomu, že mestské komunikácie  sú prerastené trávami a burinami, ktoré nie je možné zlikvidovať len kosením musíme  realizovať postrek proti ničeniu jednoročných a trvácich burín pri mestských komunikáciách  a chodníkoch,“ vysvetľuje Silvia Masariková z TSMPD.  Postreky sú realizované v termínoch od 1. júna do 30. júna.

Postrek proti burinám bude postupne aplikovaný burinám v lokalitách všetkých hlavných komunikácií súbežne s chodníkmi. „ Pri týchto postrekoch sa obyvatelia nemusia obávať o ohrozenie zdravia ľudí alebo zvierat. Základom týchto postrekov je kvapalný koncentrát riediteľný vodou na trvácich a jednoročných burinách, bežne dostupný na slovenskom trhu, ktorého zloženie je v súlade s platnou  legislatívou  a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. Podobné koncentráty používajú ľudia bežne vo svojich záhradách,“  opisuje Masariková.

V prípade týchto postrekov ide o neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výlučne listami a byľami asimilačným prúdením je rozvádzaný do koreňového systému. Preto je potrebné pre úspešné ničenie trvácich burín, aby v čase aplikácie bola listová plocha čo najväčšia a to v období plného rastu. Nie je prijímaný koreňmi ani semenami. Príznaky pôsobenia (žltnutie a zasychanie) sú zjavné postupne v priebehu 10-14 dní, za chladného a suchého počasia aj dlhšie. Účinok zvyšuje intenzita slnečného žiarenia, znižuje dážď do 3 hodín od aplikácie.

V tejto súvislosti prosíme obyvateľov, aby sa zbytočne nedotýkali zelene pri miestnych komunikáciách a chodníkoch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri