Postrek v blízkosti mestských komunikácií a chodníkov26. 4. 2018 10:15

Mestská  spoločnosť TSMPD v týchto dňoch aplikuje v blízkosti komunikácií a chodníkov postrek voči prerasteným trávam a burinám.

Vzhľadom k tomu, že mestské komunikácie  sú prerastené trávami a burinami, ktoré nie je možné zlikvidovať len kosením musíme  realizovať postrek proti ničeniu jednoročných a trvácich burín pri mestských komunikáciách  a chodníkoch. Postreky sú realizované v termínoch od 19. apríla.

Postrek proti burinám bude postupne aplikovaný burinám v lokalitách všetkých hlavných komunikácií súbežne s chodníkmi. „ Pri týchto postrekoch sa obyvatelia nemusia obávať o ohrozenie zdravia ľudí alebo zvierat. Základom týchto postrekov je kvapalný koncentrát riediteľný vodou na trvácich a jednoročných burinách, bežne dostupný na slovenskom trhu, ktorého zloženie je v súlade s platnou  legislatívou  a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. Podobné koncentráty používajú ľudia bežne vo svojich záhradách,“  opisuje Silvia Masariková z TSMPD.

V tejto súvislosti prosíme obyvateľov, aby sa zbytočne nedotýkali zelene pri miestnych komunikáciách a chodníkoch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri