Postrek krušpánu26. 7. 2017 12:40

V Prievidzi na sídlisku Píly bude realizovaný postrek krušpánu proti vijačky krušpánovej.

V prípade priaznivého počasia zabezpečí mesto Prievidza prostredníctvom dodávateľa koncom mesiaca júl a začiatkom mesiaca august chemické ošetrenie  krušpánu vždyzeleného proti húseniciam vijačky krušpánovej na sídlisku Píly. Ide prevažne o živé ploty na verejnej zeleni pred vchodmi do bytových jednotiek. Žiadame občanov aby sa bezprostredne po postreku vyhli kontaktu s ošetrenými drevinami.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri