Pošta Prievidza 5 dočasne zatvorená30. 12. 2016 10:20

Pošta Prievidza 5 bude od 27.12.2016 z dôvodu výpovede Nájomnej zmluvy dočasne  zatvorená. Slovenskej pošte končí v súčasných priestoroch nájom k 31.12.2016. O presťahovaní pošty Prievidza 5 do nových priestorov zatiaľ nebolo rozhodnuté.

Poskytovanie služieb verejnosti vrátane výdaja oznámených zásielok bude v čase dočasne zatvorenej pošty Prievidza 5 zabezpečené prostredníctvom Pošty Prievidza 1 vzdialenej 1,9 km.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri