Pošlite pozdrav svojmu mestu2. 7. 2018 09:07

Pohľadnica je aj dnes veľké umelecké dielo na malom formáte. Kedysi sme posielali pohľadnice z každej dovolenky, dnes na to zabúdame. Reč pohľadníc je pritom medzinárodná. V rámci iniciatívy Spolu sme Prievidza chceme obnoviť tradíciu v posielaní pohľadníc. A poslať ju môžete priamo svojmu mestu.

Ak ste niekde na dovolenke alebo na výlete, alebo len tak si chcete spomenúť na svoje mesto, pošlite mu pohľadnicu. Pošlite tak pozdrav nielen nášmu mestu ale zároveň aj všetkým jeho obyvateľom. Všetky doručené pohľadnice postupne zverejníme a uchováme pre budúce generácie.

Pohľadnice posielajte na adresu:
Spolu sme Prievidza
Tenisová č. 25,
971 01 Prievidza


Viac informácií:
Michal Dobiaš
0905 199 003

Ilustrácie: Spolu sme Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri