Poslanci zvýšili príspevok pri narodení dieťaťa23. 10. 2017 12:17

Príspevok mesta Prievidza pre novonarodené deti sa zvýšil zo 70 na 100 eur. Zvýšené príspevky budú vyplácané od 1. januára 2018.

Mesto Prievidza v zmysle internej smernice, ktorá upravuje vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta poskytuje finančný príspevok novonarodeným deťom s trvalým pobytom v Prievidzi vo výške 70 eur. Poslanci mestského zastupiteľstva na októbrovom zasadnutí schválili navýšenie sumy na 100 eur. „Príspevok je vyplácaný nad rámec zákona na základe schválenej internej smernice. Nejde teda o finančný príspevok, ktorý by sme ako mesto museli vyplácať zo zákona. Ide o priamu finančnú podporu mladých rodín zo strany mesta,“ vysvetľuje primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
 
Príspevok pri narodení dieťaťa je žiadateľ povinný si prevziať najneskôr do 12 mesiacov od narodenia dieťaťa. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa vyplatí, ak sa dieťa dožije viac ako 28 dní a dieťa má trvalý pobyt na území mesta Prievidza v čase vyplatenia jednorazového príspevku. Príspevok na to isté dieťa je poskytovaný len raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok je poskytnutý na každé narodené dieťa.
 
Mesto vyplatí novonarodeným deťom viac
Priemerný počet novorodencov za rok je 370 až 400 detí. Mesto má v rozpočte na účel vyplácania príspevku pre novonarodené deti na rok 2017 schválenú finančnú čiastku vo výške 24 tisíc eur. Pri predpokladanom počte narodených detí 370 teda bude teda potrebné navýšiť túto rozpočtovú kapitolu v roku 2018 o približne 13 trinásť tisíc eur.
 
Postup pri vyplácaní jednorazového finančného  príspevku pri narodení dieťaťa

Rodičia novonarodených detí sú ohľadom možnosti získania príspevku automaticky kontaktovaní zo strany Mestského úradu v Prievidzi, pričom je im doručená aj žiadosť, ktorú treba vyplniť. Rodičia tak nemusia mestskému úradu nahlasovať narodenie dieťaťa. Žiadateľ k žiadosti dokladá rodný list dieťaťa. Po predložení potrebných dokladov a preverení žiadosti sa vystavuje platobný poukaz na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa. Na základe vystaveného platobného poukazu je žiadateľovi vyplatený príspevok v hotovosti, alebo formou vecnej dávky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri