Poslanci rozhodli o budúcnosti vykurovania Prievidze. Investorom bude PTHLorem ipsum dolor sit amet 21. 12. 2020 12:56

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom zasadnutí v pondelok 21. decembra 2020 odporučilo zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo realizovať zámeru výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom tejto spoločnosti ako investora. Budúcnosť vykurovania z centrálneho zdroja v Prievidzi teda zabezpečí tento projekt.

Podrobná štúdia posudzovala deväť variantov

Mesto Prievidza ako podklad k rozhodovaniu pripravilo pre poslancov podrobnú štúdiu, ktorá posudzovala deväť variantov zabezpečenia dodávok tepla po roku 2023. Dôraz pri hodnotení bol kladený na tie kritériá, na ktorých bola všeobecná zhoda, že sú najdôležitejšie – konečná cena tepla a produkcia emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok, teda dopad na životné prostredie. Z tejto analýzy vyplynulo odporúčanie realizovať zámer, ktorý pripravila spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo.

Z eurofondov sa plánuje podpora 5 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 27. novembra 2020 informovalo, že na podporu vybranej alternatívy vykurovania po ukončení ťažby uhlia vyčlenilo 5 miliónov eur z iniciatívy REACT-EU, s tým, že konečné rozhodnutie o budúcnosti vykurovania je v rukách samospráv Hornej Nitry. Aj zo strany potenciálnych investorov a ďalších orgánov štátnej správy, zaznievala požiadavka na to, aby sa rozhodlo o budúcom spôsobe vykurovania čo najskôr.

Hlasovanie mestských poslancov bolo dôležitým východiskom aj pre ostatné zainteresované strany. Napríklad je podstatné pre ďalšie rozhodovanie ostatných zainteresovaných samospráv. PTH ako investor už bude môcť realizovať konkrétne čiastkové kroky a úkony, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie vybudovania nového zdroja tepla pred začiatkom vykurovacej sezóny 2023/2024.

Primátorka uviedla tri hlavné argumenty

Pred hlasovaním poslancom zhrnula primátorka mesta Katarína Macháčková tri dôvody, pre ktoré považuje riešenie ponúkané zo strany PTH za lepšie.

„Prvým zásadným argumentom je to, že na realizáciu investície mesto oslovil druhý akcionár spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, teda Hornonitrianske bane Prievidza. Vo firme vlastníme 51 % akcií, HBP zvyšných 49 %. Ak sa ale vydáme touto cestou, obyvatelia mesta budú mať cez svojich volených zástupcov možnosť vplývať na rozhodnutia týkajúce sa vykurovania z centrálneho zdroja. A cez majetkový podiel mesta v spoločnosti tento zdroj spoluvlastniť,“ uviedla.

Druhým argumentom je pre primátorku to, že podľa kalkulácií bude reálne po roku 2023 znížiť cenu tepla pre Prievidžanov. „V prvom rade vďaka tomu, že výrobcom aj distribútorom bude ten istý subjekt, čím sa odstráni medzičlánok distribútora. A tiež preto, lebo je veľmi reálne, že na financovanie sa nám podarí získať aj finančné prostriedky z eurofondov,“ vysvetlila.

Tretím argumentom, ktorý Macháčková uviedla, je environmentálne hľadisko. Projekt PTH uvažuje okrem spaľovania biomasy aj s využitím nízkopotenciálnych banských vôd, tepelných čerpadiel a solárnych panelov. Táto kombinácia domácich obnoviteľných zdrojov je podľa Macháčkovej lepším riešením ako iba spaľovanie biomasy v projekte Slovenských elektrární. „Dôležité je, že v lokalite uzatváranej bane Cigeľ existuje aj ďalší potenciál pridávania obnoviteľných zdrojov do tejto sústavy,“ uviedla primátorka. Plánuje sa využitie staršej infraštruktúry HBP, starších biomasových kotlov, ktoré neplnia také prísne limity, aké by museli plniť nové zariadenia, čo je jednou zo slabých stránok zámeru. Macháčková ale tvrdí, že jej dáva zmysel aj to, že sa ešte funkčné zariadenia využijú, a následne sa budú zamieňať za ďalšie čisté zdroje energie. „Áno, obidva zámery naďalej využívajú zemný plyn. No treba si uvedomiť aj časový rámec, v ktorom sa pripravovali alternatívy, všetky reálie, majetkové pomery a ďalšie súvislosti,“ dodala.

Investorom bude PTH

Zastupiteľstvo hlasovaním odporučilo zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo realizovať zámeru výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom tejto spoločnosti ako investora. Z 21 prítomných poslancov hlasovalo 17 za toto odporúčanie.

Macháčková je presvedčená, že je to dobré rozhodnutie, ktoré bude aj trochu historické. Po schválení akčného plánu transformácie je totiž jedno z najdôležitejších pre obyvateľov Prievidze. Obyvatelia mesta vďaka transformácii uhoľného regiónu podľa jej slov získajú environmentálne vhodnejšiu formu vykurovania, za dobrú cenu, ktorá bude nižšia ako dnes.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri