Poslanci odsúhlasili pomoc pre športovcov13. 4. 2021 10:09

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na marcovom rokovaní odsúhlasili zmenu VZN, ktoré upravuje pravidlá poskytovania dotácií. Menia sa pravidlá poskytovania dotácií pre športové kluby na účel prenájmu mestských športovísk. Dočasne, od mája do decembra 2021 nebude vyžadované pri čerpaní dotácie na prenájom športovísk spolufinancovanie. Cieľom tohto opatrenia je pomôcť športovým subjektom pri rozbehu činnosti po pandémii.

Nová úprava v rámci dotačnej schémy dočasne stanovuje maximálnu výšku poskytnutej dotácie žiadateľovi v období od 1. mája 2021 do 31. decembra 2021 vo výške 100 % celkových vynaložených výdavkov na prenájom športovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zimný štadión, Futbalový štadión, Športová hala, Krytá plaváreň, Športový areál pri ZŠ S. Chalupku).

V určenom období teda športové subjekty nebudú musieť spolufinancovať nájom športovísk piatimi percentami výdavkov na prenájom. „Verím, že toto opatrenie aspoň trochu pomôže klubom rozbehnúť činnosť po obmedzeniach spôsobených pandémiou koronavírusu. Samozrejme, budeme pozorne sledovať vývoj, a nevylučujeme prehodnotenie predĺženia trvania tohto opatrenia aj na ďalšie obdobie,“ uviedla Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri