Poslanci MsZ schválili dočasné zníženie odmien a príspevkov15. 6. 2020 09:29

Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva hlasovali poslanci aj o dočasnom znížení odmien a príspevkov poslancov a ďalších fyzických osôb období od 1. júna 2020 do 31. decembra 2020.

Poslanci Msz v Prievidzi schválili Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ a ďalších fyzických osôb. Týmto dochádza k dočasnému zníženiu odmien a príspevkov poslancov o 50 % v období od 1. júna do 31. decembra 2020. Účelom doplnku je minimalizovanie finančného dopadu na mesto Prievidza, ktorý súvisí najmä s poklesom príjmu podielových daní pre mesto (v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS – CoV-2).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri