Poruchy v statike predĺžili plán rekonštrukcie osvetlenia v hale28. 8. 2015 08:15

Mesto Prievidza získalo dotáciu od Vlády SR vo výške 60 tisíc eur na rekonštrukciu osvetlenia v športovej hale. Rekonštrukcia mala byť hotová do konca roka 2015. Problém s nosnosťou v zaťažení vnútornej nosnej konštrukcie však projekt oddialil. Osvetlenie bude rekonštruované po vyriešený týchto závažných nedostatkov.

Prvotný plán rekonštrukcie osvetlenia v športovej hale bol naplánovaný na realizáciu do konca roka 2015. Vypracovaný projekt však preukázal nedostatky v zaťažení vnútornej nosnej existujúcej konštrukcie, na ktorom je uchytené súčasné osvetlenie nad palubovkou. „Táto konštrukcia by nové osvetlenie neuniesla. Na základe posúdenia celej problematiky statikom môžeme povedať, že s ohľadom na súčasné prísnejšie technické normy ani súčasný stav nie je vyhovujúci,“ uviedol zástupca primátorky Ľuboš Maxina.  Ako ďalej pokračoval „problémové sú však len  niektoré súčasné miesta, pričom najväčšie preťaženie v jednom bode dosiahlo až 140 % a vykazuje aj lokálnu deformáciu  závesného systému.“

Na základe uvedeného nevyhovujúceho stavu bolo potrebné pozastaviť proces výmeny osvetlenia a najskôr vyriešiť problém zosilnenia existujúcej konštrukcie v tých miestach kde je situácia riziková. V súčasnosti je plán sanácie súčasného stavu pred dokončením. Mesto Prievidza následne vyhlási verejné obstarávanie na výmenu osvetlenia, ale aj odstránenie statických porúch. Nové osvetlenie oproti existujúcemu by malo byť ľahšie, čo je preukázateľné vypracovaným projektom nového osvetlenia.

Dotácia Vlády SR môže byť vyčerpaná do nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov. Odhad na rekonštrukciu osvetlenia je od 120 do 150 tisíc. Avšak očakávame, že z verejnej súťaže môže vzísť nižšia suma. Mesto sa na uvedenom projekte bude podieľať finančnými prostriedkami z vlastných zdrojov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri