Porucha v dodávke vody - Piesky17. 6. 2019 08:09

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí môže nastať odstávka vody v lokalite Piesky.

Z  dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí môže dôjsť k prerušeniu dodávky pitnej vody v meste Prievidza v lokalite Piesky na uliciach: J.Kalinčiaka,Východná, Sitnianského,Vajanského,Podjavorinskej,Nábr.A.Kmeťa ,Veľkolehotská, Malolehotská, prípadne blízke okolie. Odstávka bude od cca 8.30 h až do odstránenia poruchy.

Náhradná dodávka pitnej vody bude zabezpečená cisternou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri