Porucha v dodávke vody Ľ. Ondrejova24. 11. 2021 09:06

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dňa 24.11.2021 prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza na ulici Ľ. Ondrejova.

Bez dodávky pitnej vody budú bytové domy na Ul. Ľ. Ondrejova od vchodu č.4 po vchod č.14 v čase od 8.00 h až do odstránenia poruchy. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou. Ďakujeme za pochopenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri