Porucha na vodovodnom potrubí25. 3. 2015 07:28

Z dôvodu poruchy na rozvodnej sieti v Prievidzi na ul. Bojnická 45, budú odstavené ulice Riečna, Úzka, Stredná, Priechodná, Zadná a časti ulíc Bojnická cesta a Sama Chalupku.

Po vytýčení inžinierskych  sietí sa pristúpi k oprave poruchy. Bude zabezpečené zásobovanie vody pomocou cisterny. Predpokladaný čas opravy je 25.3. 2015  v čase od 9,00 - 12,00 hod.

StVPS, a.s., Banská Bystrica
Závod 03 Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri