Porucha na vodovodnom potrubí - Dlhá ulicaLorem ipsum dolor sit amet 18. 12. 2018 12:16

Stredoslovenská vodárenská prevádzsková spoločnosť upozorňuje obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na prívodnom potrubí na sídlisko Dlhá ulica,môže dôjsť k dočasnému poklesu tlaku v uliciach Dlhá,Škarvana a nábr.sv.Cyrila .

Po oprave sa stav vráti do pôvodného stavu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri