Porucha na verejnom vodovode - Železničiarska ulica9. 5. 2022 08:06

Porucha na verejnom vodovode - Železničiarska ulica.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes 9. mája 2022 od 8:30 hod. až do odstránenia poruchy prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza na uliciach Železničiarska a Stavbárov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri