Porucha na verejnom vodovode - Duklianska ulica5. 5. 2022 08:15

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes 5. mája 2022 od 9:00 hod. do odstránenia poruchy prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza na Duklianskej ulici.

Náhradné zásobovanie je zabezpečené cisternou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri