Portréty 2013Lorem ipsum dolor sit amet 31. 10. 2013 12:20

V Prievidzi sa uskutoční koncert v rámci celosvetového festivalu New Music Days 2013.

Slovenská sekcia ISCM (Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu) v spolupráci s Asociáciou ZUŠ SR v roku 2010 iniciovala vznik série koncertov súčasnej hudby s názvom Portréty. Základ dramaturgie koncertov tvoria diela, ktoré sú uvedené v databáze projektu New Music for Kids. Interpretmi sú žiaci základných umeleckých škôl. Uskutoční sa 60 koncertov po celom území Slovenska. V podaní detských interpretov sa uskutoční aj výberový koncert počas otváracieho ceremoniálu celosvetového festivalu ISCM New Music Days 2013 v Košiciach. Tento rok je usporiadateľskou krajinou práve Slovensko.
Prvé Portréty sa na Slovensku uskutočnili 3.11.2011.Cyklus koncertov patrí do projektu New Music for Kids. Cieľom projektu je lepšie propagovanie hudby 20. a 21. storočia, zapojenie čo najväčšieho počtu detí a mladých ľudí z celého Slovenska do aktívneho poznávania súčasnej hudby a získavanie nových poslucháčov a interpretov. Má slúžiť ako prostriedok pre spoznávanie súčasnej hudby európskych i mimoeurópskych národov.
Tento rok sa aj ZUŠ Ladislava Stančeka chce aktívne zapojiť do tohto zaujímavého hudobného projektu. Prichádzame so skladbami autorov 20. a 21. storočia z krajín, akými sú Slovensko, Česko, Nemecko, Veľká Británia, Kanada, USA, Kuba.
V prvej polovici nášho koncertu odznejú interpretácie sólistov a komorných zoskupení, druhá časť koncertu vyvrcholí skladbami, ktoré zaznejú v podaní nášho školského orchestra.
Koncert žiakov ZUŠ Ladislava stančeka Stančeka, Prievidza sa uskutoční 4. novembra o 17:00 v koncertnej sále umeleckej školy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri