Poradňa pre spotrebiteľovLorem ipsum dolor sit amet 18. 4. 2016 08:47

Od 1. apríla 2016 je pre spotrebiteľov otvorené kontaktné miesto, ktoré prevádzkuje OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov v rámci projektu s názvom „Poradenstvo a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov v Žilinskom a Trenčianskom kraji“.

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom hospodárstva SR. Vďaka tomu je poskytované poradenstvo  až do 31.12.2016 bezplatné.

Na spotrebiteľské centrum sa môžu občania obrátiť pri problémoch s reklamáciami, s chybným produktom, tovarom alebo nekvalitnou službou. Pomáhame aj s odstúpením od zmluvy, pri poškodení spotrebiteľov agresívnou reklamou, prípadne nekalými a klamlivými obchodnými praktikami, neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. Pokiaľ to bude potrebné, zaoberať sa budeme i podnetmi na vyhodnotenie bezpečnosti výrobkov, podnetmi súvisiacimi s dodávkou bytových služieb a služieb v nebytových priestoroch. Tie sa najčastejšie týkajú požiadaviek na odkontrolovanie správnosti vyúčtovania energií, vody a plynu, požiadaviek na opravné vyúčtovania. Naďalej nás môžete kontaktovať i s podnetmi týkajúcimi sa finančných služieb a iných sporov s predajcami, výrobcami či poskytovateľmi služieb.

Kontaktné miesto: Mnešická ulica č.1 v Novom Meste nad Váhom

Otvorené každý: Pondelok a Štvrtok v čase 13,00 – 17,00 hod
                           Utorok a Stredu  v čase 08,00 – 12,00 hod.

V centre pôsobia kontaktné osoby, ktoré spotrebiteľom pomáhajú problém vyriešiť prioritne mimosúdnou cestou.
Kontakt.:
•Ing. Ondrová, tel. 0915 119 841, mail: a.ondrova@mail.t-com.sk
•JUDr. Rybár, tel. 0908 652 685, mail: rybar.advokat@gmail.com

Okrem toho OMBUDSPOT ponúka aj on-line poradenstvo a poskytovanie informácií z oblasti ochrany spotrebiteľov:
•na adrese: info@ombudspot.sk,
•cez web-stránku www.ombudspot.sk, kde je formulár na podanie otázky 
•každý deň v čase 11,00 – 15,00 hod. na tel. čísle: 0905 561 757, 0908 327 464

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov už od roku 2002 pomáha pri riešení spotrebiteľských sporov a to veľmi úspešne. Len za 9 mesiacov minulého roka v rámci projektu jeho poradcovia riešili 254 podnetov, z toho len 3 % podnetov bolo ukončených v neprospech spotrebiteľov,  24 % bolo neukončených a až 73%  ukončili úspešne - teda v prospech spotrebiteľa.

Volajte, mailujte, píšte alebo jednoducho vojdite do dverí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri