Pomôžme spoločne opraviť parnú lokomotívu „Ušatá“11. 4. 2014 13:03

Prievidzský parostrojný spolok organizuje verejnú zbierku na záchranu parnej lokomotívy Ušatá. Podporiť ju môžete poukázaním finančných prostriedkov na účet 14935384/5200. Záchranu lokomotívy je tiež možné podporiť poukázaním asignačnej dane – tzv. dvoch percent.

V Rušňovom depe Prievidza sa v roku 1995 zabývala parná lokomotíva 464.001, všetkým známa ako „Ušatá“. Táto vznešená čierno-červená „dáma“, je pýchou nielen Prievidzského parostrojného spolku, o.z., ale bezpochyby hornej Nitry a určite aj Slovenska. Parný rušeň 464.001 (rok výroby 1933, výrobca ČKD – Kolben, Daněk) bol do skúšobnej prevádzky pre ČSD prevzatý z ČKD Praha 2. novembra 1933. Svoju službu ukončil koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia v depe Česká Lípa. Pred zošrotovaním rušeň zachránil jeho dobrý technický stav. Stala sa zbierkovým predmetom Považského múzea v Žiline, ktorý parný stroj získalo do svojich zbierok v novembri 1981. Zmluvou podpísanou 11. novembra 1992 sa stala parná lokomotíva technickou pamiatkou SR v správe Múzejno-dokumentačného centra ŽSR Bratislava.

V roku 1995 bol parný rušeň prevezený do Prievidze. Do obnovy vtedy nepojazdného železného stroja sa pustili členovia vtedajšieho Klubu priateľov železníc na hornej Nitre. Od roku 1995 až do súčasnosti je parný rušeň zverený do starostlivosti Prievidzského parostrojného spolku, o.z., ktorého členovia vykonávajú vo svojom voľnom čase všetky opravné práce, aby parná lokomotíva jazdila nielen po železničných tratiach prievidzského okresu, ale radosť robila nadšencom a priaznivcom železničných strojom na Slovensku, Čechách, ale aj v Európe. Od 10. marca 2007 zrekonštruovaný parný rušeň prepravil takmer 12 tisíc cestujúcich, malých a veľkých nadšencov a priaznivcov „pary“ prostredníctvom nostalgických jázd.

Po šiestich rokoch bezproblémovej prevádzky sa cestujúca verejnosť a rozžiarené detské očká s parným rušňom 464.001 „Ušatá“ opäť na niekoľko mesiacov museli rozlúčiť. Pískajúcu mašinku vypravili v sobotu 21. septembra 2013 na poslednú nostalgickú jazdu po Stredoslovenskom okruhu, pred generálnou opravou kotla lokomotívy. Už v tých dňoch začali hľadať členovia PPS, o.z. možnosti, ako získať potrebné finančné prostriedky, aby sa para čoskoro mohla vrátiť a robiť radosť cestujúcim na železničných tratiach.

Na generálnu opravu kotla parnej lokomotívy 464.001 „Ušatá“ je potrebné zhromaždiť takmer 30 000 eur. Začiatkom roka 2014 vydalo MV SR na základe podania žiadosti PPS, o.z. rozhodnutie o povolení konania verejnej zbierky na záchranu parnej lokomotívy. Verejná zbierka sa uskutočňuje sústreďovaním finančných prostriedkov na číslo účtu 14935384/5200 zriadeného v OTP banke, a.s.

Záchranu parnej lokomotívy môžete podporiť poukázaním dobrovoľných finančných prostriedkov priamo na tento účet prostredníctvom bankového prevodu alebo poštovým prevodom. Opravu bude možné podporiť zakúpením cestovného lístka a výletmi  v rámci pripravených nostalgických jázd, a to už čoskoro jazdou beztlmičovým motorovým rušňom 751 131-4.

Pomôcť a finančne podporiť generálnu opravu parnej lokomotívy 464.001 „Ušatá“ je možné podoriť aj poukázaním 2% (3%) z Vašich daní Prievidzskému parostrojnému spolku, o.z., Bojnická cesta 2, Prievidza, identifikačné číslo (IČO) 42014565.

Pomôžme spoločne zachrániť túto vznešenú čierno-červenú „dámu“. Nech  je pýchou nielen nadšencom železničnej nostalgie,  ale celej hornej Nitry aj Slovenska.

Prievidzský parostrojný spolok, o.z.

Foto v článku: M. Melicherčíková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri