Pomôžme ľuďom bez domova21. 2. 2019 15:09

HARMÓNIA n. o., Prievidza, verejný poskytovateľ sociálnych služieb, organizácia založená mestom Prievidza prosí o 2 % dane.

Pomôžme ľuďom bez domova. Darujme 2 % dane
Využite, prosíme, svoje právo a poukážte nám časť vami už zaplatenej dane v roku 2019. Umožníte nám tým pomôcť konkrétnym ľuďom s konkrétnymi, mnohokrát veľmi smutnými životnými príbehmi. Ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, pretože nemajú zabezpečené bývanie alebo je potrebné chrániť ich život a zdravie. Ak s darovaním 2 % nemáte skúsenosti z predchádzajúcich rokov alebo potrebujete poradiť, využite prosím webovú stránku www.rozhodni.sk, na ktorej nájdete podrobnosti a postup darovania.
Za všetkých, ktorým týmto krásnym skutkom pomôžete, Vám zo srdca ďakujeme.

Informácie o organizácii:
IČO: 36119679
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno /názov/: HARMÓNIA, n. o.
Sídlo – Ulica: Námestie slobody
Súpisné/orientačné číslo: 14
PSČ: 97101
Obec: Prievidza
Číslo účtu: SK20 5600 0000 0090 1596 3003


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri