Pomoc pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škodyLorem ipsum dolor sit amet 25. 8. 2010 12:34
Aktualizované 27.08.2010 - Vážení občania, v súvislosti s uplatnením škody v zmysle č. 7/2010 o ochrane pred povodňami distribuuje mesto Prievidza do povodňami postihnutých domácností Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody. Škody spôsobené na vašom majetku spíšte na priloženom tlačive a v termíne do 5 pracovných dní od odvolania II.
povodňového stupňa povodňovej aktivity odovzdajte v podateľni Mestského úradu v Prievidzi, v mieste prvého kontaktu alebo v klientskom centre.

Pre občanov, ktorí budú potrebovať pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody pomoc, budú zriadené kontaktné centrá v budove Hornonitrianskych baní na UL. M. Slovenskej, v budove kina Baník na Ul. M.R. Štefánika, v budove Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu a v budove Mestského úradu na Ul. Hollého v Prievidzi.
V kontaktných miestach vám poverení zamestnanci od štvrtka 26. augusta 2010 v čase od 10. do 15. hodiny pomôžu pri vypĺňaní tlačív a poskytnú bližšie informácie. Kontaktné miesta budú k dispozícii do 24. septembra 2010. Odporúčame vám vyhodnotenie povodňových škôd predložiť v čo najkratšom termíne.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri