Polročné zhodnotenie parkovania18. 2. 2013 08:23

V októbri minulého roka bol spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., realizovaný prieskum statickej dopravy v centrálnej mestskej časti Prievidze. Účelom prieskumu bolo zhodnotiť prevádzku polročného fungovania projektu regulovaného státia.

Výsledky z prieskumu sú exaktné závery a údaje o statickej doprave v centrálnej parkovacej zóne mesta. Ukázali splnenie vopred stanovených cieľov a hlavne opodstatnenosť zavedenia projektu.

Prieskum a  jeho výsledky boli prezentované zástupcami spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., na stretnutí s poslancami  16. januára t.r. Výsledky prieskumu by mali okrem iného slúžiť ako podklad príslušným orgánom mesta pri tvorbe parkovacej politiky mesta, pri zefektívnení prevádzky CMPZ, a rovnako aj pri vzniku nových parkovacích miest. U samospráv, ktoré prevádzkujú parkovací systém s regulovaným státím, je podobný prieskum skôr ojedinelý. Mestá zväčša nezískavajú podrobné informácie o tom, čo zmena parkovacieho systému priniesla.

Prezentáciu obsahujúcu všetky závery systému parkovania si môžete stiahnuť TU : ico_pdf_46

Prezentácia v menšom rozlíšení:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri