Polícia upozorňuje na zlodejovLorem ipsum dolor sit amet 3. 12. 2014 07:59

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Prievidzi upozorňuje občanov mesta Prievidza – vodičov služobných nákladných motorových vozidiel ako aj súkromných nákladných motorových vozidiel na zvýšenú ostražitosť pri parkovaní takýchto vozidiel mimo areálu firiem, hlavne na sídliskových odstavných plochách a parkoviskách, kde dochádza v poslednej dobe k zvýšenému výskytu krádeží vlámaním do úložných priestorov hlavne krytých dodávkových motorových vozidiel, kde si vodiči ponechávajú uzamknuté firemné alebo súkromné stavebné elektrické náradia.

Preto upozorňujeme týchto vodičov aby si v aute nikdy nenechávali veci ani náradie, ktoré lákajú zlodejov, ale aby si ich brali pri odstavení vozidla so sebou domov, alebo aby ich vyložili v skladoch v areály spoločnosti, aby tak zabránili rôznym krádežiam do týchto vozidiel. Tak isto upozorňujeme obyvateľov mesta Prievidza, aby podozrivý pohyb ľudí v nočnej dobe obchádzajúcich bezdôvodne zaparkované vozidlá nahlásili na tiesňovú linku 158 alebo linku Mestskej polície 159 z dôvodu preverenia totožnosti takýchto ľudí a zamedzeniu krádeží vlámaním do vozidiel.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri