Policajné kontroly na cestách môžu plánovať aj Prievidžania5. 4. 2017 22:47

Policajný zbor Slovenskej republiky spúšťa už tretí ročník projektu Rýchlostný maratón 2017. Verejnosť môže navrhnúť úseky, na ktorých budú hliadky merať rýchlosť vozidiel a kontrolovať predpisy.

Polícia ponúka verejnosti aj tento rok jedinečnú príležitosť navrhnúť úseky, na ktorých budú dopravné hliadky merať rýchlosť. V rámci projektu chcú dopravní policajti poznať skúsenosti a postrehy verejnosti, kde z pohľadu ľudí dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Kontroly sa budú vykonávať na miestach, kde vodiči nedodržiavajú rýchlosť, ohrozujú chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Do nahlasovania policajných kontrol sa môžu zapojiť aj obyvatelia mesta Prievidza. Obyvatelia tak môžu urobiť až do 9. apríla 2017. Pre nahlásenie stačí vyplniť tabuľku ktorá je dostupná na internetovej stránke Ministerstva vnútra.

„Na stretnutiach s obyvateľmi pravidelne zaznamenávame viaceré podnety na nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti vo viacerých lokalitách mesta. Ako samospráva nemáme právomoci na kontrolnú činnosť v tejto oblasti. Na základe týchto podnetov preto zvyčajne komunikujeme s policajným zborom a žiadame o súčinnosť. Rýchlostný maratón je príležitosťou pre verejnosť navrhnúť priamo polícii miesta, kde by mala skontrolovať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti. Verím, že aj naša pomoc pri propagácii tejto akcie pomôže zvýšiť bezpečnosť v meste,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Rýchlostný maratón 2017 v podobe dopravno-preventívnej akcie sa uskutoční v dňoch 19. až 20. apríla 2017. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostaví zoznam „Top navrhovaných úsekov“. Okrem Slovenskej republiky sa tejto akcie zúčastnia aj mnohé ďalšie krajiny: Cyprus, Česká republika, Nemecko, Španielsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Írsko, Luxembursko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko

Ilustračné foto: Wikimedia by Fábio Pozzebom/ABr


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri