Pokyny k hlasovaniu o projektoch participatívneho rozpočtuLorem ipsum dolor sit amet 30. 4. 2018 14:25

V týchto dňoch je do každej domácnosti v Prievidzi doručený hlasovací lístok s anotáciami súťažných projektov pre Participatívny rozpočet 2018. V najbližších dňoch budú môcť obyvatelia rozhodnúť o víťazných projektoch.

Vyplnený hlasovací lístok môžete odovzdať na jednom z uvedených zberných miest, kde sa nachádzajú hlasovacie urny, odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne naskenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk.

Hlasovanie bude prebiehať v dňoch 5. až 19. mája 2018. Do každej domácnosti distribuujeme jeden hlaso- vací lístok. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, môžu ľudia ďalšie hlasovacie lístky stiahnuť elektronicky na http://www.prievidza.sk/pr alebo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Prievidzi.

Otváracie hodiny zberných miest pre odovzdanie hlasovacieho lístka:

1. Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok – piatok 7.00 – 15.30
2. Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, pondelok – nedeľa 8.00 – 20.00
3. KaSS Prievidza, Ul. F Madvu 11, pondelok – piatok 7.00 – 18.00

Anketový lístok TU:

Hlasovať za projekty môžete aj prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu v časti ANKETY: https://www.odkazprestarostu.sk/prievidza/vsetky-ankety


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri