Pokyny a prihláška k Veľkonočným trhom20. 3. 2014 14:58

Veľkonočné trhy sa budú v meste Prievidza konať v termíne od 14. – 17. apríla  2014.

Záujemcovia  o  predaj  výrobkov a poskytovanie služieb  sa  vyberajú  na základe  písomne  podaných  záväzných  prihlášok zaslaných  mestu.    Vydávanie povolení na predaj výrobkov na príležitostnom trhu Veľkonočné trhy 2014 a platenie dane za užívanie  verejného priestranstva  za predajné miesto sa uskutoční na Mestskom úrade Prievidza. Obchodníci môžu v prípade záujmu vyplniť záväznú prihlášku.

Prihláška a pokyny k Veľkonočným trhom sú dostupné TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri