Pokles tlaku vodyLorem ipsum dolor sit amet 28. 4. 2015 10:19

V meste Prievidza na sídlisku Píly, v dôsledku dočasne vykonanej zmeny spôsobu zásobovania pitnou vodou, došlo prechodne k zmene tlakových pomerov vo vodovodnej sieti. Pôvodný tlak v tejto lokalite bol bol 5,5 bar, v súčasnosti je prechodne znížený na cca 4,0 bar.
Niektorí odberatelia môžu z tohto dôvodu predmetnú zmenu tlaku v odberným miestach zaznamenať, avšak súčasný tlak vo vodovodnej sieti plne zodpovedá požiadavkám STN ako i štandardov kvality.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri