Projekt Pohoda v parku pokračoval v obnove jazierka19. 5. 2014 14:39

Projektom Pohoda v parku sa realizovali ďalšie práce na rekonštrukcii a úprave jazierka v Mestskom parku. Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN  Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom.

Názov projektu: Pohoda v parku
Výška grantu: 4 000 €

RTV Prievidza:

Cieľom projektu je postupne vytvoriť bezpečné a príjemné verejné priestranstvo, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez ohľadu na vek, sociálne a ekonomické postavenie obyvateľov mesta. Na jednom priestore v jednom čase nájdu možnosť na aktívny oddych seniori aj mladí ľudia, rodiny aj jednotlivci. To vytvára predpoklady pre skvalitnenie života miestneho spoločenstva. Vytvorenie takéhoto priestoru sa vytvára v Mestskom parku v okolí revitalizovaného jazierka.

Na projekte s mestom spolupracujú aj partneri v projekte: Mladý ochranár prírody Prievidza, o.z. – s ktorým má mesto dlhoročnú  spolupráca najmä na enviro-projektoch, ako napríklad čistení lesoparku,  kŕmení vtáctva a pod., ale aj aktivity v oblasti ochrany prírody- fauny a flóry. Činnosť je zameraná na prácu s deťmi, občianske združenie  má cca 50 členov. Ďalším partnerom projektu je Mestská organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Prievidza o.z.

Konkrétny obsah projektu Pohoda v parku - revitalizácia jazierka ako aj úprava okolia v Mestskom parku pokračovala aktivitami v sobotu 3.mája 2014. Dobrovoľníci a deti s rodičmi zabezpečovali vyčistenie chodníkov od nánosov bahna, svahovanie brehov jazierka, vysadenie nového trávnika na brehoch jazierka, výsadbu nových stromov, zber odpadkov. Spolu sa na týchto prácach podieľalo cca 125 účastníkov. V závere akcie bol aj environmentálny program určený pre deti ako prednáška s environmentálnou tematikou, športové súťaže v prírode a opekačka.

V okolí jazierka v Mestskom parku sa plánuje v najbližšej dobe doplnenie nových a oprava poškodených lavičiek, inštalácia smetných košov ako aj ozdravovanie stromov v parku.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri