Podpora športu zo strany mesta narastá25. 4. 2013 07:48

Mesto Prievidza sa nestavia k športu chrbtom. Dokazuje to nielen fakt, že na prevádzku športovísk, ktoré športovci využívajú bezplatne, ročne vyčlení vo svojom rozpočte takmer milión eur.

Ďalšie financie idú na šport prostredníctvom komisie športu. Tá tento rok najskôr prerozdelila na športové kluby sumu 70-tisíc eur, ktorú dvanásť prievidzských športových klubov postupne čerpá cez centrum voľného času. V apríli komisia športu prerozdeľovala ďalší balík peňazí – osemtisíc eur.

„Pri schvaľovaní dotácií sme sa zamerali na plnenie našich cieľov, ktoré sú zverejnené aj na stránke mesta. Tými sú podpora mládežníckeho športu, obnova a budovanie vonkajších športovísk a podpora športových aktivít medzinárodného rozmeru,“ prezradil Branislav Bucák, predseda komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Prievidzi.

Pomoc navyše
Na aprílovom zasadnutí komisie dostal dotáciu tisíc eur Olympijský klub, ktorý organizuje v spolupráci s mestom viacero podujatí pre deti a mládež. Financie sú určené na zimnú a letnú olympiádu detí materských škôl, plaveckú štafetu, Beh olympijského dňa či na podujatie Neber drogy, ber basketbal. Rovnaká suma bola pridelená BC Prievidza Mládež ako príspevok na medzinárodné turnaje Basket cup, Dodo Cup a na dvoje majstrovstvá Slovenska. Mládežníckym futbalistom bola udelená dotácia 500 eur na výjazd na turnaj do Talianska, šachovému oddielu 300 eur na organizáciou turnajov a výjazd mládežníkov na republikový šampionát. Rovnakú sumu dostali aj Karate klub Prievidza FKŠ najmä na výjazd na majstrovstvá sveta do Talianska a taktiež Zápasnícky klub Baník Prievidza ako pomoc pri organizácii medzinárodného turnaja a majstrovstiev Slovenska. Športovej škole karate Prievidza komisia udelila 200 eur na dopravu na medzinárodné súťaže.
„Treba podotknúť, že pre väčšinu klubov je to len pomoc navyše, hlavná dotácia na činnosť im už bola prerozdelená zo 70-tisícového balíka na začiatku roka. Podpora mládežníckeho športu v Prievidzi tak má v porovnaní s minulými rokmi rastúcu tendenciu. Hoci sa často iné kapitoly rozpočtu v Prievidzi skôr škrtajú, nás športovcov môže tešiť, že pre naše nádeje sa navýšené prostriedky našli,“  uviedol Branislav Bucák.

Prilepšili si basketbalisti
V porovnaní s rokom 2012 najvýraznejšie navýšenie dotácií zaznamenali mládežnícki basketbalisti, do systému podpory zasa proti vlaňajšku pribudli prievidzskí športoví gymnasti a zápasníci.
„Veľmi nás teší podpora mesta, sme za ňu vďační. Na Slovensku sa nenájde žiaden iný zápasnícky klub, ktorý by mohol počítať s takou podporou mesta, ako máme my,“ uviedol Vladimír Laco, predseda Zápasníckeho klubu Baník Prievidza.

Obnova ihrísk
Jednou z priorít komisie je aj obnova vonkajších športovísk na sídliskách. „Tento rok by sme sa chceli aj v spolupráci s mestskou spoločnosťou Unipa viac zamerať na obnovu vonkajších športových ihrísk na sídliskách. Viaceré sú vo veľmi zlom stave. Sme si vedomí, že ak budú mladí ľudia zamestnaní športom, zostane im málo času na menej zmysluplné činnosti,“ dodal Branislav Bucák. Na aprílovej komisii športu jej členovia schválili aj tisíc eur na zakúpenie nových futbalových brán na ZŠ Šafárika, ktoré zničili vandali. Rovnakou sumou prispeli na nové zariadenie v prievidzskom skateparku. Päťsto eur zasa dostala materská škola na Ulici Mišúta na športové náčinie a pomôcky s cieľom klásť dôraz na zdravý životný štýl a zvýšenie športovej gramotnosti detí.

(lb)


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri