Podpora neziskovej organizácie HarmóniaLorem ipsum dolor sit amet 27. 12. 2012 07:32

Slovenské elektrárne, a. s. poskytli v roku 2012 v rámci programu Energia pre krajinu neziskovej organizácii Harmónia finančný dar vo výške 1 500 eur.

Poskytnuté finančné prostriedky použije nezisková organizácia Harmónia na sanáciu vnútorných priestorov objektu na Košovskej ceste. Ten je je od októbra 2012 súčasťou komplexu sociálnych zariadení v tejto lokalite a slúži na dočasný celoročný pobyt osôb, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi.

"V mene všetkých klientov Harmónie, ktorým bude možné poskytovať služby v príjemnejších podmienkach, Slovenským elektrárňam ďakujeme," hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Energia pre krajinu je komplexný program spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární, člena skupiny Enel. Zastrešuje všetky aktivity a projekty spoločnosti v sociálnej oblasti, v oblasti kultúry, životného prostredia, vzdelávania a športu. Všetky informácie o programe a aktivitách, ktoré sú v rámci neho realizované, sú dostupné na www.energiaprekrajinu.sk.

Neziskovú organizáciu Harmónia v roku 2004 založilo mesto Prievidza. Poskytuje sociálne služby v útulku a zariadení núdzového bývania.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri