Podarí sa dokončiť projekt „za Kamencom“?Lorem ipsum dolor sit amet 21. 4. 2015 09:43

Členovia 30 tímov zo škôl z celého Slovenska sa 13. krát stretli 16. apríla v obchodnom centre Mirage v Žiline  na veľtrhu cestovného ruchu „Vitajte v našom regióne“. Organizovala ho n.o. Junior Achievement Slovensko.

Cieľom súťaže je prezentovať svoj región prostredníctvom vlastným produktom - projektom cestovného ruchu. Súťažné kategórie boli rôzne – Najzaujímavejšia prezentácia regiónu, Najlepší prezentačný tím, Najlepší regionálny produkt CR, ale i Najoriginálnejší maskot podujatia, Najlepší študentský tím.

Business Devils, súťažný tím z našej školy – Obchodnej akadémie Prievidza – prezentoval projekt „za Kamencom“. Je zameraný na revitalizáciu dolín „za“ obcou Kamenec pod Vtáčnikom, Gepniarovu a Bystričiansku. V týchto zaujímavých dolinách chránenej krajinnej oblasti Ponitrie nájdete – pamätník SNP, papiereň, táborisko, lyžiarske stredisko, amfiteáter Píly, cvičné lezecké skaly Hrádok, chatu Končitá a vo finále Vtáčnik, najvyšší bod tohto regiónu. Doliny sú to zaujímavé, no niektoré zo spomínaných miest sú v zlom, zanedbanom stave. Amfiteáter Píly bol v časoch „slávy“ dejiskom mnohých kultúrnych podujatí, napr. miestom Hornonitrianskych folklórnych slávnosti, s návštevnosťou 5000 divákov – dnes ruina. Táborisko miesto turistov, ktorých cieľom bol hlavne Vtáčnik – dnes nefunkčný ... Čo dnes „žije“? Chata Končitá,  cvičné skaly Hrádok, turistická cesta na Vtáčnik.

Žiaci pripravili fotodokumentáciu dnešného stavu, virtuálne 3D projekcie objektov amfiteátra, táboriska ... ale hlavne papierne. „Napríklad v papierni, z ktorej je dnes iba pár múrikov, sme okrem fiktívnej možnej podoby objektu navrhli náučný chodník s filigránmi z tejto papierne. Vďaka konzultantke Ivete Géczyovej, riaditeľke Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sme tieto filigrány – vodotlač na papieri, priesvitka – vložili do tabúľ v dnešných ruinách papierne.“ povedala Simona Rendeková o projekte a dodala „Pre nás všetkých to bola obrovská skúsenosť, ktorú určite niekedy v budúcnosti využijeme." Alexandara: "Všetko bolo úžasné, perfektná organizácia a odborná porota. V Žiline sa mi páčilo bola to zaujímavá skúsenosť a vôbec to neľutujem.“ „Páčila sa mi najmä organizácia, bolo to super... Taktiež úroveň tej súťaže bola výborná, naozaj super súťaž" skonštatoval Dominik. „Atmosféra bola veľmi príjemná, spoznali sme nových ľudí.  Dobrá skúsenosť do života, ukázali sme čo je v nás a myslím, že sme sa umiestnili zaslúžene" uviedla Zuzana.

Projekt „za Kamencom“ získal 3.miesto v kategórii Najzaujímavejšia prezentácia regiónu.
Hodnotiacimi kritériami boli originálnosť nápadu ako zaujímavo prezentovať región, celkový vzhľad stánku, úroveň propagačných materiálov a obsahová stránka prezentácie.

Teraz nás čaká druhá fáza nášho snaženia. Dôležitejšia. Nájsť termín a pozvať všetkých zainteresovaných – obecné úrady Kamenca pod Vtáčnikom a Bystričian, predstaviteľov OOCR, ZMOS, zástupcov urbariátu, Hornonitrianske múzeum a samozrejme médiá – aby sme naše predstavy o realizácii projektu predniesli všetkým, ktorí pozvanie príjmu.

Projekt Turistický pas, aby bol zrealizovaný, prešiel trojročnú cestu za aký čas sa to podarí tomuto projektu?

Autor: Stanislav Malega
vedúci projektu
Obchodná akadémia Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri