Poďakovanie združenia ARS PRO FEMINALorem ipsum dolor sit amet 11. 11. 2019 15:14

Občianske združenie senioriek ARS PRO FEMINA ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie finančnej dotácie vo výške 750 eur v roku 2019 na realizáciu širokého spektra tvorivých dielní pre ženy a seniorov mesta v rámci projektu TVORIVÝ ATELIÉR SENIORART.

Poskytnutá dotácia umožnila pravidelné celoročné stretávanie sa členiek združenia v učebni Centra voľného času Spektrum v Prievidzi s cieľom výtvarnej terapie a seniorského divadla – dramatoterapie. Vybrané aktivity boli zároveň realizované pre klientov Zariadenia pre seniorov v Prievidzi.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri