Poďakovanie za poskytnutú dotáciuLorem ipsum dolor sit amet 20. 12. 2018 15:42

Ivan Jakušovský týmto ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu v celkovej výške 4950 EUR na projekt „Ulice v obrazoch“, pričom finančné prostriedky na tento účel boli financované z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza.

Ide o úspešný projekt. O zrealizované nástenné maľby  je zo strany obyvateľov mesta Prievidza veľký záujem. Svedčia o tom pozitívne ohlasy a publikované komentáre pod uverejnenými fotografiami jednotlivých malieb na webových stránkach. Verejnosť ocenila nápad tematiky starej Prievidze a prevedenie malieb.

foto: codnes.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri