Poďakovanie za poskytnutú dotáciu23. 6. 2022 12:02

Vlastníci bytov a nebytových priestorov Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. súp. II. 146 „TI GA MA“ ďakujú mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie časti nákladov spojených zo zachovaní fasádnych sgrafít vo výške 2000,00 eur.

Aj vďaka finančnej podpore mesta Prievidza máme možnosť bývať v zateplenom a revitalizovanom dome skrášlenom obnovenými sgrafitmi. 

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri