Poďakovanie za poskytnutú dotáciu5. 12. 2018 09:14

Poďakovanie Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov č. 20174 za poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza.

SVBaNP domu č. 20174 (sídlisko Píly) ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu na krytie nákladov spojených so zachovaním fresky, typickej pre štýl socialistického realizmu pod zateplením bytového domu č. 20174, ul. Banícka, J. Kráľa, S. Chalupku Prievidza a výroba vernej kópie na zateplení.

Celková výška dotácie z rozpočtu mesta činí sumu 2000 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri