Poďakovanie za poskytnutú dotáciu19. 8. 2019 12:31

Poďakovanie Charity domu sv. Vincenta za poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza.

Charita dom sv. Vincenta ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza.

Celková výška dotácie z mestského rozpočtu činí sumu 9000 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri