Poďakovanie za darované knihy14. 2. 2014 07:46

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi sa mohlo v roku 2013 zapojiť do viacerých úspešných projektov aj vďaka verejnej zbierke kníh.

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi   ďakuje všetkým, ktorí darovali knihy do prievidzských pobočiek. Za rok 2013 prostredníctvom  daru získala Knižnica M. Mišíka a jej pobočky  528 kusov kníh v hodnote 3 085,73 €, ktoré boli zaradené ako prírastky do knižného fondu. Knihy, ktoré   už knihovníci vo fonde evidovali, ponúkli na odpredaj na Veľkých výpredajoch kníh a na Blších trhoch. Celá suma nadobudnutá z predaja sa použila na nákup literatúry do všetkých troch pobočiek - celkom 820,50 €.

Dar v podobe kníh, veľmi knižnici pomohol a potešil návštevníkov.

Zamestnanci knižnice budú potešení, ak veľkorysosť ku knižnici a k literatúre prejavia obyvatelia  v nasledujúcich rokoch. Záujemcovia o darovanie kníh Mestskej knižnici, sa môžu obrátiť na ktorúkoľvek z  troch pobočiek:
-    budova ZŠ na Ul. Dobšinského (Zapotôčky), 0904 752 760, kniznica@prievidza.sk,
-    budova CVČ Spektrum na Ul. Novackého (Kopanice), 0904 752 759, kniznicase@prievidza.sk,
-    Dom kultúry - F. Madvu 11, 0911 037 062, kniznicako@prievidza.sk,
kde po predchádzajúcej konzultácii môžu knihy odovzdať

Doprajme potešenie z kníh všetkým čitateľom! 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri