Poďakovanie škôlkarovLorem ipsum dolor sit amet 7. 11. 2017 14:07

Veľké a srdečné ĎAKUJEME, by som chcela vysloviť našej pani primátorke JUDr. Kataríne Macháčkovej, ktorá navštívila našu materskú školu v piatok 27.10.2017, aby nám venovala svoj mesačný primátorský plat na projekt ušitia nových krojov pre chlapcov.

Pani primátorku sme privítali v priestoroch spoločenskej miestnosti našej materskej školy, ktorá je od 1.9.2017 súčasťou ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica v Prievidzi.
Všetci sme sa nesmierne tešili na vzácnu návštevu.  Deti z každej triedy potešili pani primátorku  krátkym kultúrnym programom, piesňami, tancami na ľudovú nôtu. Odmenou im boli darčeky od pani primátorky.

Poslaním našej materskej školy je rozvíjať vzťah k umeniu, formovať estetické cítenie prostredníctvom ľudových tradícií pestovaním úcty k rodnej reči, k vlasti.
Aj v nasledujúcich rokoch sa chceme podieľať na spoločenskom živote a dianí mestskej časti Necpaly. Máme záujem vychovávať úspešnú mladú generáciu, ktorá si bude vážiť tradície a kultúrne hodnoty Necpál, mesta Prievidza.
V závere sme sa poďakovali a pozvali pani primátorku na opätovné stretnutie, keď budeme mať  už nové kroje.


Iveta Slobodníková,
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri