Podaj ruku 2014: Deň dobrovoľníctva Skanska26. 9. 2014 13:18

Posledný septembrový piatok sa v spoločnosti Skanska nesie v duchu nezištnej pomoci. V rámci pilotného ročníka projektu Podaj ruku 2014 - Deň dobrovoľníctva Skanska sa viac ako stovka zamestnancov rozhodla zapojiť do dobrovoľníckych aktivít naprieč celým Slovenskom i v Českej republike. Dobrovoľníci pomáhali aj v meste Prievidza v Zariadení pre seniorov a v Materskej škole na Nábr. Sv. Cyrila.

Pilotný ročník projektu umožnil zamestnancom Skanska uvoľniť sa - s náhradou mzdy - z pracovného procesu a venovať  pracovný deň - piatok 26. septembra dobrovoľníckej aktivite, ktorú si mohli zvoliť podľa vlastného výberu. Celkovo 126 zamestnancov sa pod vedením oblastných manažérov zapojilo do rozmanitých dobrovoľníckych aktivít v 13 zariadeniach a organizáciách, či už išlo o úpravy areálov materských a základných škôl, detských a seniorských centier, cez čistenie športového areálu, až po výrobu darčekov pre deti z detských domovov.

Dve dobrovoľnícke skupiny podali svoju pomocnú ruku aj v Prievidzi. V zariadení pre seniorov upravovali firemní dobrovoľníci areál okolia a v materskej škole na Nábr. Sv. Cyrila natierali dve detské preliezačky. Mesto Prievidza aj touto formou vyslovuje spoločnosti Skanska a jej zamestnancom svoje poďakovanie.„Tento projekt je prirodzeným pokračovaním našej stratégie transparentného a zodpovedného pôsobenia na trhu. V konkrétnych regiónoch a oblastiach kde pôsobíme svojou stavebnou činnosťou, ktorá mnohokrát vyžaduje trpezlivosť a pochopenie miestnych obyvateľov, chceme ukázať, že vieme byť nielen kvalitným, stabilným a spoľahlivým zhotoviteľom, ale i dobrým susedom. A pretože dobrý skutok je lepší ako dobrá rada, v spolupráci s miestnymi a mestskými úradmi, komunitnými centrami, či dobrovoľníckymi organizáciami chceme podať pomocnú ruku všade tam, kde je to v našich silách,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Firemné dobrovoľníctvo je prínosom pre všetky zúčastnené strany. Samotnému dobrovoľníkovi prináša osobný rozvoj, dobrý pocit z pomoci druhým a spokojnosť s firmou, ktorá mu umožňuje dobrovoľnícke aktivity. Komunite ponúka možnosť skvalitnenia verejných priestorov, vzdelávania verejnosti a budovania  nových vzťahov v regióne. Samotná firma môže prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít motivovať svojich zamestnancov, budovať a posilňovať pracovné kolektívy a taktiež vytvárať nové, alebo posilňovať existujúce vzťahy a spoluprácu v komunite, oblasti.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri