Pocitový chodník v areáli materskej školy na Ulici A. MišútaLorem ipsum dolor sit amet 3. 8. 2016 14:28

Rodičia detí, ktoré navštevujú  materskú školu na Ulici A. Mišúta v Prievidzi podporili zaujímavý nápad učiteliek - zhotoviť v areáli školy pocitový chodník.

Projekt pocitového chodníka, jeho kompozíciu, tvar, rozmiestnenie jednotlivých častí pripravila pani Ing. Jana Žiaková v spolupráci s Ing. Milanom Simušiakom. Oteckovia detí sa aktívne zapojili nielen do prípravných prác ako je odstraňovanie porastu, vykopávanie zeminy; podieľali sa aj na iných, fyzicky náročnejších terénnych úpravách. Mamičky aj so svojimi ratolesťami tiež priložili ruku k dielu. Pri zhotovovaní pocitového chodníka boli aktívni a nápomocní  aj zamestnanci materskej školy.
Cieľom pedagógov materskej školy je priblížiť deťom prírodu. Vytvoriť im priestor, kde poznávanie bude hlbokým  a nevšedným zážitkom. Veď stúpiť bosými nohami na piesok, smrekové šišky, kôru stromu, kamienky zanechá v deťoch rôzne pocity. Budú to pocity spojenia s prírodou. Aktivity na školskom dvore budú odteraz zábavnejšie, spontánnejšie a zaujímavejšie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri