Pochvala vždy poteší..Lorem ipsum dolor sit amet 2. 8. 2013 10:38

Ako sa hovorí, kritizovať je vždy ľahšie ako pochváliť..O to viac potešia slová chvály na adresu príslušníkov MsP od obyvateľky mesta, adresované e-mailom  primátorke mesta.


Všetci vodiči, ktorí v ten deň videli v meste na kraji cesty staršiu ženu trápiť sa s výmenou kolesa na aute iba prešli okolo. Jej úsilie však nebolo ľahostajné mladým príslušníkom MsP, ktorí neváhali, zastavili a pomohli. Ako pani napísala, defekt na aute bol poslednou kvapkou nepríjemných udalostí toho dňa. Pomoc prišla v podobe mestských policajtov, o ktorých si podľa vlastných slov „poopravila názor“. Áno, pri ochrane verejného poriadku nie je vždy priestor na dobré skutky, no pomoc obyvateľom či návštevníkom mesta patrí ku každodenným príbehom náročnej služby hliadokMsP.
Z vlastnej skúsenosti vieme, že pomáhať teší viac ako trestať, no každodenná realita o tom vie svoje. Napriek množstvu riešených priestupkov, oznámení a podnetov nezabúdame ani na tých, ktorí potrebujú našu pomoc, veď naším mottom je „slúžime obyvateľom mesta“!


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri