Počas horúčav sa bude kropiť17. 5. 2016 15:16

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD) plánuje vo verejnej súťaži zakúpiť cisternovú nadstavbu na kropenie cestných komunikácií počas horúcich letných mesiacov. Technika by mala byť skompletizovaná a pripravená k používaniu už v nastávajúcej letnej sezóne.

Dôvod zakúpenia kropiaceho systému je neustále zvyšujúca sa potreba kropiť asfaltové povrchy počas dní, kedy teploty dosahujú tropické teploty. TSMPD ako správca mestských komunikácií si od tohto kroku sľubuje okrem splnenia požiadaviek ľudí aj zníženie prašnosti v intraviláne mesta.

Kropiaci systém, t.j. kropiaca cisternová nadstavba, bude môcť byť v čase letnej sezóny osadená na podvozok techniky, ktorou TSMPD na úseku správy ciest už disponujú. 

Ako tento zámer priblížil Roman Bartoš z TSMPD „v rámci efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami, sa snažíme univerzálne využívať náš existujúci vozidlový park. Preto nepotrebujeme kupovať kompletne celé cisternové auto na kropenie ciest, ale len kropiaci systém.“ Momentálne sa pripravuje súťaž na nákup techniky. „Aby sme dosiahli čo najväčšiu úsporu finančných prostriedkov zakúpime cisternu formou verejného obstarávania cez elektronický kontrakčný systém. Vychádzajúc z cenových relácií tejto techniky nateraz predpokladáme výšku investície predbežne na sumu 33 000 € bez DPH,“ uzavrel Bartoš.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri