Pobočka pošty 3 bude počas leta dočasne zatvorenáLorem ipsum dolor sit amet 21. 7. 2017 08:57

Slovenská POŠTA a.s. upozorňuje obyvateľov, že s účinnosťou od 31.07.2017 do 18.08.2017 bude Pošta Prievidza 3 dočasne zatvorená.

Dôvodom dočasného zatvorenia je využitie prevádzkovo menej náročného obdobia v roku s priemerne najnižším počtom zákazníkov na efektívne riadenie a koncentráciu zamestnancov pôšt na rozhodujúce pošty s vyššou koncentráciou zákazníkov a s dlhšou časovou dostupnosťou.

Poštové služby v lokalite budú počas dočasného zatvorenia tejto pošty zabezpečované Poštou Prievidza 1.

Slovenská POŠTA ďakuje za pochopenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri