Pobočka pošty 3 bude počas leta dočasne zatvorená31. 7. 2018 07:54

Slovenská POŠTA a.s. upozorňuje obyvateľov, že s účinnosťou od 30.07.2018 do 17.08.2018 bude Pošta Prievidza 3 dočasne zatvorená.

Dôvodom dočasného zatvorenia je využitie prevádzkovo menej náročného obdobia v roku s priemerne najnižším počtom zákazníkov na efektívne riadenie a koncentráciu zamestnancov pôšt na rozhodujúce pošty s vyššou koncentráciou zákazníkov a s dlhšou časovou dostupnosťou. Poštové služby v lokalite budú počas dočasného zatvorenia tejto pošty zabezpečované Poštou Prievidza 4.

Slovenská POŠTA ďakuje za pochopenie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri