Po revízii odstraňujú závady na ihriskách24. 5. 2021 11:10

Technické služby vykonávali každoročnú revíziu detských preliezok a detských ihrísk. Revízie a údržba je realizovaná aj na jednotlivých športoviskách v meste. Počas mesiacov máj a jún dôjde k odstraňovaniu jednotlivých nedostatkov.


V počas jarných týždňov bola vykonávaná revízia všetkých detských ihrísk v meste Prievidza. Revíziu športovísk vykonávala firma s odbornou spôsobilosťou. Zo záverov revízii vyplynul podrobný harmonogram prác na odstránení nedostatkov na jednotlivých detských ihriskách a preliezkach. V týchto dňoch sú zamestnancami Technických služieb postupne realizované potrebné opravy a odstraňovanie jednotlivých nedostatkov na ihriskách ale aj športoviskách ako napr. obnova ochranných náterov, čistenie pieskovísk, doplnenie piesku.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri